• Sport na school

  Als het kriebelt...

  ... na de lessen moet je SNS-en. Kijk op www.sportnaschool.be

 • Sport overdag 2016

  Sport overdag met je sport-overdag-pas. >>> Lees meer

 • sportelen

  Sportelen

  www.sportelen.be, dé ontmoetingssite voor de sportieve 50-plusser

 • Nieuw! Circuskamp in Lier

  Ook dit jaar organiseert SPORT IT sportkampen tijdens de paasvakantie in Lier. Nieuw in het aanbod dit jaar is het circuskamp.

de Lierse sportraad

U bent hier

De stedelijke sportraad geeft advies over alles wat te maken heeft met sport. Dit kan op eigen initiatief, maar ook op vraag van de gemeenteraad. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over subsidies of infrastructuur. De sportraad organiseert ook vormingsavonden, een sportlaureatenviering en verschillende sportactiviteiten i.s.m. de stad.

De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende sportclubs. Zij vormen de algemene vergadering en komen één of twee maal per jaar samen. Ook politiek vertegenwoordigers kunnen de vergaderingen bijwonen. Uit de leden van de algemene vergadering wordt om de zes jaar een raad van bestuur verkozen die tweemaandelijks vergadert. De raad van bestuur duidt een dagelijks bestuur aan dat de dagdagelijkse leiding van de sportraad verzorgt.

De sportraad is een erkend advies orgaan, de statuten zijn goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 3013. De sportraad gaf advies bij de opmaak van de meerjarenplanning van de stad Lier.

Voor meer info over de sportraad kan je terecht bij Uit in Lier of op de pagina voor verenigingen.