Liers Cultuurcentrum

Liers Cultuurcentrum

Het Liers Cultuurcentrum maakt, als onderdeel van het lokale cultuurbeleid van de stad, wezenlijk deel uit van het stedelijk geïntegreerd beleid. Het draagt bij tot de versterking van ons sociaalstedelijk weefsel en tot de levenskracht en aantrekkelijkheid van onze stad.

Waar

Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier
Contact
Mail: info@lierscultuurcentrum.be
Telefoon: +32 3 4880679
Links