Noodfonds voor Lierse verenigingen

STEUNPIJLER 3

Wat?

De Vlaamse regering bezorgde de lokale besturen een noodfonds om de door corona getroffen verenigingen in de mate van het mogelijke te ondersteunen.
De stad Lier besliste het bedrag te besteden aan de hand van drie pijlers.

Steunpijler 3 is een tegemoetkoming, bedoeld voor verenigingen die één of meerdere publieksactiviteiten op grondgebied van Lier tussen 1 september 2020 en 13 maart 2021 niet konden organiseren en daardoor verlies hebben geleden. 

Voor wie?

  • Erkende Lierse jeugd-, sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen die menen dat het bedrag, uitgereikt via steunpijler 1, hun verlies niet dekt.
  • Andere niet-erkende Lierse verenigingen en organisaties zonder commercieel doel die niet in aanmerking komen voor de eerste pijler, maar die omwille van de opgelegde maatregelen in het kader van de pandemie tussen 1 september 2020 en 13 maart 2021 financiële schade opliepen.

Bedrag

  • Het deel van de gevorderde verliezen dat effectief wordt terugbetaald is afhankelijk van het aantal aanvragen dat binnenkomt. De uitbetalingen gebeuren binnen de perken van de beschikbare budgetten van het Vlaams noodfonds.
  • Het max. bedrag via de derde steunpijler wordt begrensd op 5000 euro per vereniging, onafhankelijk van steunpijler 2.
  • Indien een  erkende vereniging al een bedrag via steunpijler 1 ontving, dan wordt dit bedrag afgetrokken van steunpijler 3, behalve als dat al gebeurde bij steunpijler 2.

Procedure

Tussen 1 februari en 12 maart 2021 vind je hieronder een online aanvraagformulier om aanspraak te kunnen maken op de compensatiesubsidie van steunpijler 3.
Indien jouw vereniging aanspraak maakt op compensatiesubsidie via steunpijler 3 zal het bedrag in de loop van mei 2021 op de rekening van je vereniging gestort worden.

DIEN HIER UW AANVRAAG IN VOOR STEUNPIJLER 3