KANDIDATUUR CULTUURPRIJS 2022

Extra bijlagen of foto's mogen gemaild worden naar cultuurforum@lier.be.

Alle kandidaturen én eventuele bijlagen dienen ingeleverd te zijn ten laatste 31 januari '23.