Ommegang - 27/9/2015 & 4/10/2015

De Lierse Ommegang 2015 wordt geen traditionele stoet maar een interactieve historische recreatie: meer dan 1000 figuranten voeren de stad terug naar het einde van de 15de eeuw.

Het laatmiddeleeuwse Lier gonst van bedrijvigheid. Ambachtslui zijn aan het werk. Steltlopers en vuurspuwers vertonen hun kunsten. Een devote processie doorkruist de straten. Drukdoende begijnen verkopen hun waar in de schaduw van de Sint-Gummaruskerk. Bedelaars trekken rond. Toneelspelers repeteren voor hun opvoering 's avonds. Klappeien roddelen de laatste nieuwtjes. De wonderdoktoor biedt middeltjes tegen allerlei kwalen. Een veroordeelde hangt in het schandblok. Een aflatenverkoper biedt een vrijkaart voor de hemel...

Hoog bezoek is in aantocht! Filips De Schone en Johanna van Castilië (Zot Jeanneke in de volksmond), de latere ouders van Keizer Karel, doen hun blijde intrede in de stad. Ze kozen immers de Lierse Sint-Gummaruskerk als plek om enkele weken later in het huwelijk te treden. Ze zijn vergezeld door rijkgetooide Boergondische en Spaanse delegaties. Kortom een feestelijke gebeurtenis die wordt gevierd met een uitzonderlijke optocht van de reuzentrein.

Vanaf 19 uur volgt op de Grote Markt een groots volksfeest dat begint met de opvoering van de vita van de heilige Gummarus. Ook de Lierse wijkreuzen zijn van de partij en feesten mee ter ere van hun stadspatroon.

De Lierse Reuzentrein is de op één na oudste en meest volledige in België. Negen historische reuzen met Goliath op kop, drie praalwagens (de dolfijn, 't schip van 's lands welvaren en de leeuw met maagdenberg) en drie fabeldieren (de kemel, de olifant en het Ros Beiaard) vormen de kern.

 

ZONDAG 27/9 & 4/10/2015 - OMMEGANG MET DE LIERSE REUZEN
VAN 13 UUR TOT 21.30 UUR - LIERSE BINNENSTAD

• 13 tot 18-19 uur: doorlopende historische re-creatie met meer dan duizend figuranten op een 40-tal locaties in de auto- en fietsloze binnenstad
• 15 uur: de Lierse Reuzentrein trekt door de stad.
• 19 uur: optreden op de Grote Markt van de Big Band van de Lierse Academie voor Muziek, Woord en Dans, met aankomst van de verschillende wijkreuzen.
• 20.30 uur: avondspektakel met als afsluiter Theater Tol
• Het is een interactief gebeuren en er staan dus geen tribunes.
• Voor rolstoelgebruikers wordt er een zone voorzien voor het podium van het avondspektakel. Mindervalidenparking wordt voorzien aan Parking Gasthuisvest.

 

Bekijk hier het plan

 

Opgelet:

Uit veiligheidsoverwegingen besliste de politie om ook voetgangers met de fiets aan de hand niet toe laten binnen het ‘spergebied’. Dit zal ook volgend weekend zo zijn. Plaats je fiets in een van de voorziene fietsenparkings op het Paradeplein (ook voor moto’s), op parking KTA of aan de sportvelden achter het Begijnhof en kom te voet van het spektakel genieten. 

 

Verkeer tijdens de Gummarusfeesten
 
Verkeer op zondag 27 september en zondag 4 oktober van 12 tot 22 uur
Zie_circulatieplan
Tijdens de Ommegang op zondag 27 september en zondag 4 oktober is een deel van het stadscentrum van 12 tot 22 uur verkeersvrij. Dit gebied, ‘spergebied’, is aangegeven op het plan met een rode rand.
Parkeer- en stilstaanverbod vanaf 9 uur in de geel en/of blauw aangeduide straten op het plan.
 
Volgende straten zijn doodlopend ter hoogte van het spergebied en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:
• Florent Van Cauwenberghstraat
• Lisperstraat, tussen Wijngaardstraat en Grote Markt
• Mosdijk
• St-Gummarusstraat
• Berlaarsestraat
• Berlarij
• St-Goemmerdoorgankske (weggetje tussen K.Mercierplein en Gastuisvest)
• Vanaf 18 uur: smalle Antwerpsestraat tot aan Kartuizersvest
 
Volgende straten worden opengesteld voor tweerichtingsverkeer om 12 uur:
• Florent Van Cauwenberghstraat
• Lisperstraat tussen Wijngaardstraat en Grote Markt
• Predikherenlaan tussen Abtsherbergstraat en Parking KTA (bereikbaarheid parking KTA)
• Mosdijk
• Kapucijnenvest tussen Begijnhofstraat en uitrit parkeergarage
• Pas vanaf 18 uur: smalle Antwerpsestraat
 
In Kapucijnenvest wordt het éénrichtingsverkeer omgedraaid vanaf de uitrit van parking Grote Markt richting Mechelsestraat. In het gebied Kapucijnenvest – Begijnhofstraat – Kalkovenstraat is stilstaan en parkeren verboden. Het is doodlopend ter hoogte van de werken voor heraanleg Begijnhofstraat. De paaltjes in Kalkovenstraat worden verwijderd.
De zone achter het stadhuis (van Toerisme Lier tot Koning Albertstraat 6 en Brouwerijstraat) wordt ingericht als Rode Kruis hulppost (en backstage). Er zullen ook ziekenwagens klaar staan in de Brouwerijstraat. In deze zone is geen (voetgangers)verkeer toegelaten. Er is een doorgang voorzien voor de bewoners en de handelzaken.
Wijk Oever is enkel bereikbaar via Predikherenlaan (in 2 richtingen) bereikbaar.
 
Fietsers
• Fietsers mogen tijdens deze zondagen uitzonderlijk op de stadsvesten rijden. Het fietspad op de Netelaan wordt ter hoogte van de ingang van het stadspark afgesloten voor fietsers.
• Fietsenparkings worden voorzien op volgende locaties: op de sportvelden achter het Begijnhof (bewaakt), parking KTA (bewaakt) en het Paradeplein. Op het Paradeplein is ook een parking voorzien voor motorfietsen.
• Opgelet: het is niet toegelaten door het spergebied te fietsen tijdens het evenement. Je kan je fiets stallen op een van de voorziene fietsenparkings. Wil je het spergebied kruisen, dan kan dat te voet met de fiets aan de hand.
 
Parkings
• Op de Leuvensevest worden busparkings voorzien.
• Er zijn pendelbussen voorzien die tussen 11 en 23 uur om het half uur van de bedrijfsparking Van Hool NV (Bernard Van Hoolstraat 58) naar de halte bij het stadspark (Netelaan) rijden.
• Aan de overzijde van de pendelbushalte in de Neteleaan wordt een Kiss&Ride-zone voor auto’s ingericht.
• Parking Gasthuisvest is bereikbaar via Molpoort en Leuvensepoort, er zijn een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (parkeren met speciale kaart).
• Parking De Mol bereikbaar (Ring) Aarschotsesteenweg
• Parking KTA bereikbaar via Lisperpoort, Blokstraat, (smalle)Vredebergstraat Predikherenlaan is tijdelijk opengesteld voor verkeer in twee richtingen naar de parking
• Parking Wallenhof bereikbaar via Lisperpoort
• Parking Grote Markt bereikbaar via Mechelsestraat
• Tijdens de Lierse Ommegang op zondag 27 september en zondag 4 oktober a.s. stelt Atheneum Lier zijn speelplaats ter beschikking van mensen die willen parkeren in de binnenstad en zo het goede doel van 2015 van KA Lier, het Kinderkankerfonds, willen steunen. Voor 5€ mogen automobilisten vanaf 12u tot 24u parkeren op de speelplaats met toegang via de Netelaan.
 
Bereikbaarheid ziekenhuis
Het ziekenhuis is bereikbaar via Mechelsestraat, die doodlopend is ter hoogte van Florent Van Cauwenberghstraat.
 
Varia
Tijdens de lichtprocessie (Erkenning Relieken) op zaterdag 26 september wordt de straatverlichting gedoofd tussen 19.30 en 21.30 uur. De lichtprocessie start aan de Sint-Gummaruskerk. Verkeersmaatregelen zijn hiervoor niet nodig, verkeer wordt plaatselijk omgeleid.
Op zaterdag 3 oktober vind je de zaterdagmarkt eenmalig op het Renaat Veremansplein in plaats van op de Grote Markt.

Meer informatie over de verkeersmaatregelen: Mobiliteit, verkeer@lier.be, tel. 03 8000 383.