Gummarusfeesten: wat en waarom

Elke 25 jaar organiseren stad en kerk grote Gummarusfeesten.

Na 1965 en 1990 is 2015 zo’n jaar. Het feestprogramma bestaat uit een religieus en een wereldlijk luik. Een eerste belangrijk moment is de erkenning van de relieken van Sint-Gummarus, dit jaar voor de 13de keer, op 26 september. De bisschop opent de verzegelde reliekkoffer, controleert en erkent het gebeente van de stadspatroon. Op 11 oktober gaat de jaarlijkse Sint-Gummarusprocessie uit, voor de gelegenheid van dit jubeljaar extra groot en feestelijk.

Zondag 27 september en zondag 4 oktober gaat de Ommegang met de Lierse reuzentrein uit.

De Lierse Ommegang 2015 wordt geen traditionele stoet maar een interactieve historische recreatie: figuranten voeren de stad terug naar het einde van de 15de eeuw. Ambachtslui zijn aan het werk. Steltlopers en vuurspuwers vertonen hun kunsten. Drukdoende begijnen en kantwerksters bevolken het begijnhof. Hoog bezoek is in aantocht! Filips de Schone en Johanna van Castilië doen hun blijde intrede in de stad. Ze zijn vergezeld van rijk getooide Bourgondische en Spaanse delegaties.

In de Lierse Reuzentrein zien we negen historische reuzen met Goliath op kop, drie praalwagens (de hellewagen, ’t schip  van ’s lands welvaren en de leeuw met maagdenberg) en drie fabeldieren (de kemel, de olifant en het Ros Beiaard). 

Overzicht:
ZATERDAG 26/9/2015 - ERKENNING RELIEKEN met aansluitend LICHTPROCESSIE

19 UUR - SINT-GUMMARUSKERK

 • De lichtprocessie vertrekt van de Sint-Gummaruskerk naar de Grote Markt.

ZONDAG 27/9 & 4/10/2015 - OMMEGANG MET DE LIERSE REUZEN
VAN 13 UUR TOT 21.30 UUR - LIERSE BINNENSTAD

 • 13 tot 18-19 uur: doorlopende historische re-creatie met meer dan duizend figuranten op een 40-tal locaties in de auto- en fietsloze binnenstad
 • 15 uur: de Lierse Reuzentrein trekt door de stad.
 • 19 uur: optreden op de Grote Markt van de Big Band van de Lierse Academie voor Muziek, Woord en Dans, met aankomst van de verschillende wijkreuzen.
 • 20.30 uur: avondspektakel met als afsluiter Theater Tol
 • Het is een interactief gebeuren en er staan dus geen tribunes.
 • Voor rolstoelgebruikers wordt er een zone voorzien voor het podium van het avondspektakel. Mindervalidenparking wordt voorzien aan Parking Gasthuisvest. 

Bekijk hier het plan van de stoet

ZONDAG 11/10/2015 - PROCESSIE
11 UUR - LIERSE BINNENSTAD 

Contact: gummarusfeesten@lier.be

De Gummarusfeesten zijn gratis voor alle bezoekers. 

Verkeer tijdens de Gummarusfeesten 

Verkeer op zondag 27 september en zondag 4 oktober van 12 tot 22 uur 

Bekijk hier het circulatieplan

Tijdens de Ommegang op zondag 27 september en zondag 4 oktober is een deel van het stadscentrum van 12 tot 22 uur verkeersvrij. Dit gebied, ‘spergebied’, is aangegeven op het plan met een rode rand.

Parkeer- en stilstaanverbod vanaf 9 uur in de geel en/of blauw aangeduide straten op het plan.  

Volgende straten zijn doodlopend ter hoogte van het spergebied en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer:

 • Florent Van Cauwenberghstraat 
 • Lisperstraat, tussen Wijngaardstraat en Grote Markt 
 • Mosdijk 
 • St-Gummarusstraat 
 • Berlaarsestraat 
 • Berlarij 
 • St-Goemmerdoorgankske (weggetje tussen K.Mercierplein en Gastuisvest)
 • Vanaf 18 uur: smalle Antwerpsestraat tot aan Kartuizersvest 

Volgende straten worden opengesteld voor tweerichtingsverkeer om 12 uur: 

 • Florent Van Cauwenberghstraat 
 • Lisperstraat tussen Wijngaardstraat en Grote Markt 
 • Predikherenlaan tussen Abtsherbergstraat en Parking KTA (bereikbaarheid parking KTA)
 • Mosdijk 
 • Kapucijnenvest tussen Begijnhofstraat en uitrit parkeergarage
 • Pas vanaf 18 uur: smalle Antwerpsestraat  

In Kapucijnenvest wordt het éénrichtingsverkeer omgedraaid vanaf de uitrit van parking Grote Markt richting Mechelsestraat. In het gebied Kapucijnenvest – Begijnhofstraat – Kalkovenstraat is stilstaan en parkeren verboden. Het is doodlopend ter hoogte van de werken voor heraanleg Begijnhofstraat. De paaltjes in Kalkovenstraat worden verwijderd. 

De zone achter het stadhuis (van Toerisme Lier tot Koning Albertstraat 6 en Brouwerijstraat) wordt ingericht als Rode Kruis hulppost (en backstage). Er zullen ook ziekenwagens klaar staan in de Brouwerijstraat. In deze zone is geen (voetgangers)verkeer toegelaten. Er is een doorgang voorzien voor de bewoners en de handelzaken.

Wijk Oever is enkel bereikbaar via Predikherenlaan (in 2 richtingen) bereikbaar.  

Fietsers 

 • Fietsers mogen tijdens deze zondagen uitzonderlijk op de stadsvesten rijden. Het fietspad op de Netelaan wordt ter hoogte van de ingang van het stadspark afgesloten voor fietsers.
 • Fietsenparkings worden voorzien op volgende locaties: op de sportvelden achter het Begijnhof (bewaakt), parking KTA (bewaakt) en het Paradeplein. Op het Paradeplein is ook een parking voorzien voor motorfietsen.
 • Opgelet: het is niet toegelaten door het spergebied te fietsen tijdens het evenement. Je kan je fiets stallen op een van de voorziene fietsenparkings. 
 • Opgelet: uit veiligheidsoverwegingen besliste de politie om ook voetgangers met de fiets aan de hand niet toe laten binnen het ‘spergebied’.  

Parkings

 • Op de Leuvensevest worden busparkings voorzien.
 • Er zijn pendelbussen voorzien die tussen 11 en 23 uur om het half uur van de bedrijfsparking Van Hool NV (Bernard Van Hoolstraat 58) naar de halte bij het stadspark (Netelaan) rijden. 
 • Aan de overzijde van de pendelbushalte in de Neteleaan wordt een Kiss&Ride-zone voor auto’s ingericht. 
 • Parking Gasthuisvest is bereikbaar via Molpoort en Leuvensepoort, er zijn een aantal parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (parkeren met speciale kaart).
 • Parking De Mol bereikbaar (Ring) Aarschotsesteenweg
 • Parking KTA bereikbaar via Lisperpoort, Blokstraat, (smalle)Vredebergstraat Predikherenlaan is tijdelijk opengesteld voor verkeer in twee richtingen naar de parking
 • Parking Wallenhof bereikbaar via Lisperpoort
 • Parking Grote Markt bereikbaar via Mechelsestraat
 • Tijdens de Lierse Ommegang op zondag 27 september en zondag 4 oktober a.s. stelt Atheneum Lier zijn speelplaats ter beschikking van mensen die willen parkeren in de binnenstad en zo het goede doel van 2015 van KA Lier, het Kinderkankerfonds, willen steunen. Voor 5€ mogen automobilisten vanaf 12u tot 24u parkeren op de speelplaats met toegang via de Netelaan.  

Bereikbaarheid ziekenhuis
Het ziekenhuis is bereikbaar via Mechelsestraat, die doodlopend is ter hoogte van Florent Van Cauwenberghstraat. 

Varia
Tijdens de lichtprocessie (Erkenning Relieken) op zaterdag 26 september wordt de straatverlichting gedoofd tussen 19.30 en 21.30 uur. De lichtprocessie start aan de Sint-Gummaruskerk. Verkeersmaatregelen zijn hiervoor niet nodig, verkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Op zaterdag 3 oktober vind je de zaterdagmarkt eenmalig op het Renaat Veremansplein in plaats van op de Grote Markt.  

De Lijn
Ook De Lijn heeft een aangepaste dienstregeling, via www.delijn.be kan je door bovenaan je lijnnummer in te geven nakijken (‘Ommegang Lier’ in het tabblad omleidingen) of je halte zondag 27 september en zondag 4 oktober al dan niet bediend wordt. 

Verkeer tijdens processie op zondag 11 oktober
Op zondag 11 oktober gaat de Jubelprocessie (Sint-Gummarusprocessie) uit. De processie vertrekt rond 11.15 uur aan de Sint-Gummaruskerk. Vanaf ongeveer 11 uur wordt er verkeershinder verwacht op en rond het parcours, dat parkeervrij wordt gemaakt. Einde is voorzien rond 13.30 uur. 

De rijrichting in de Kapucijnenvest wordt tussen de uitrit parkeergarage en  Mechelsestraat omgedraaid.

Berlarij, Predikherenlaan (tussen parking KTA en Abtsherbergstraat), Koepoortstraat (tussen Gebroeders Doxplein en Lookstraat) en Lookstraat (tussen Hazenstraat en Koepoortstraat) worden voor plaatselijk verkeer opengesteld aan beide zijden in 2 richtingen, doodlopend. 

In de Peperstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Verkeer wordt enkel toegelaten richting Lindenstraat. 

Parcours: Kardinaal Mercierplein - Rechtestraat - Werf - Zimmerplein - Eikelstraat - Grote Markt - Vismarkt - Aragonstraat - Mosdijk - De Heyderstraat - Kluizestraat - Kluizeplein - Berlaarsestraat - Heilige Geeststraat - Kardinaal Mercierplein.  

De processie wordt begeleid door de politie, die instaat voor de verkeersregeling. Er worden geen omleidingen ingesteld, maar we raden weggebruikers aan om het centrum zo veel mogelijk te vermijden tussen 10.30 en 13.30 uur.  
Meer informatie over de verkeersmaatregelen: Mobiliteit, verkeer@lier.be, tel. 03 8000 383.