VERENIGINGEN IN LIER

Adviesraden voor verenigingen

De Jeugdraad in Lier: SCHAAPRAA(D)T

Met zoveel mogelijk jongeren tracht de Lierse Jeugdraad SCHAAPRAA(D)T maandelijks van gedachten te wisselen over de verschillende aspecten waarmee de jeugd in onze stad te maken heeft. Naast de jeugdverenigingen zijn ook alle geïnteresseerde jongeren welkom.

De jeugdraad...

 • adviseert het stadsbestuur
 • werkt nauw samen met verenigingen
 • ondersteunt het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties

 Naast de maandelijkse grote vergaderingen komen we ook samen met de verschillende werkgroepen :

 • Projectgroepen: jaarlijks doet de jeugdraad een aantal activiteiten die in kleinere groepjes worden voorbereid (bv dag van de jeugdbeweging,…)
 • Dagelijks Bestuur: dit groepje bereidt samen met de voorzitter oa de maandelijkse vergaderingen voor
 • Voorzitters: Dominick Braeckmans en Benjamin Torfs

Meer info?

 • Ben je geïnteresseerd in de Lierse jeugdraad? Kom je graag een kijkje nemen op de vergadering? Geef dan een seintje aan de jeugddienst (vraag naar Amber), 03 480 36 30 of mail naar jeugdraad@lier.be
 • Meer info over de activiteiten van de schaapraa(d)t vind je ook op Facebook

Koepel voor het Liers Cultuurbeleid

Op cultuurgebied zijn er vier deelraden, ingedeeld volgens thema:

 • socio-cultuur,
 • muziek- en podiumkunsten,
 • toerisme
 • erfgoed

De besturen vormen samen de koepel voor het Liers cultuurbeleid. Deze koepel adviseert het stadsbestuur bij o.a. erkenning van nieuwe verenigingen, uitbetaling van subsidies, toekennen van projectsubsidies, …

De installatie van de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid en de deelraden gebeurt volgens de bepalingen van het organiek reglement en de huishoudelijke reglementen van de deelraden. De Koepel organiseert in uitvoering van dit organiek reglement de kiezing van kandidaten en bepaalt of kandidaten worden weerhouden.

De Koepel bestaat uit een groep vrijwilligers, deels samengesteld uit mensen van het Lierse verenigingsleven, deels uit afgevaardigden van culturele organisaties en deels uit deskundigen uit het culturele veld. Bij de vergaderingen is een afgevaardigde stadsambtenaar aanwezig, de cultuurbeleidscoördinator en de schepen van cultuur. Deze laatsten hebben alleen een raadgevende functie en stemmen niet mee over dossiers. De koepel voor het Liers cultuurbeleid heeft een adviserende bevoegdheid over het gemeentelijk cultuurbeleid.

Meer info: Uit in Lier, tel. 03 488 06 79, uitinlier@lier.be