Cultuurprijs

VERENIGINGEN IN LIER

OPROEP KANDIDATEN CULTUURPRIJS STAD LIER 2020

Hoewel 2020 geen evidentie was op het vlak van cultuur, reikt de stad Lier, naar jaarlijkse gewoonte, toch twee cultuurprijzen uit. Eén voor een individuele prestatie en één voor een ganse loopbaan. Deze prijzen gaan jaarlijks naar verenigingen of personen die een verrijking betekenen voor het culturele leven in Lier. 

Kandidaturen kunnen ingediend worden voor:

  1. Een individuele prestatie, of organisatie van een erkende Lierse culturele vereniging of een samenwerkingsverband van meerdere erkende Lierse culturele verenigingen. De prestatie moet wel een waardevolle culturele inbreng betekenen die de stad Lier in de kijker zet of een belangrijke impact heeft op haar inwoners. 
  2. Een ganse loopbaan van een inwoner of een gewezen inwoner van de stad Lier (een zogenaamd lifetime-achievement). Waardemeters hierbij zijn een langdurige inzet binnen het culturele leven van de stad, een duurzame bijdrage van het cultureel imago van de stad en een aantoonbaar engagement in culturele, socio-culturele en/of toeristische uitstraling van de stad.

De jury kan steeds beslissen om ofwel beide prijzen, één of geen prijs toe te kennen.

Hoe een kandidatuur indienen?

In het reglement staat alle informatie over de voorwaarden.

Je kan geen kandidaturen meer indienen.

Vragen en info: cultuurforum@lier.be