Cultuurprijs

VERENIGINGEN IN LIER

OPROEP KANDIDATEN CULTUURPRIJS STAD LIER 2021

De stad Lier rijkt naar jaarlijkse gewoonte twee cultuurprijzen uit voor 2021. Eén voor een individuele prestatie en één voor een ganse loopbaan. Deze prijzen gaan naar verenigingen of personen die een verrijking betekenen voor het culturele leven in Lier. 

Kandidaturen kunnen ingediend worden voor:

  1. Een individuele prestatie, of organisatie van een erkende Lierse culturele vereniging of een samenwerkingsverband van meerdere erkende Lierse culturele verenigingen. De prestatie moet wel een waardevolle culturele inbreng betekenen die de stad Lier in de kijker zet of een belangrijke impact heeft op haar inwoners. 
  2. Een ganse loopbaan van een inwoner of een gewezen inwoner van de stad Lier (een zogenaamd lifetime-achievement). Waardemeters hierbij zijn een langdurige inzet binnen het culturele leven van de stad, een duurzame bijdrage van het cultureel imago van de stad en een aantoonbaar engagement in culturele, socio-culturele en/of toeristische uitstraling van de stad.

De jury kan steeds beslissen om ofwel beide prijzen, één of geen prijs toe te kennen.

Hoe een kandidatuur indienen?

In het reglement staat alle informatie over de voorwaarden.

Kandidaturen kunnen tot uiterlijk 31 januari 2022  ingediend worden bij:
Uit in Lier
Aarschotsesteenweg 3
Tel. 03 488 06 79
uitinlier@lier.be

 

 Vragen en info: cultuurforum@lier.be