De Jeugdraad in Lier: SCHAAPRAA(D)T

VERENIGINGEN IN LIER

Met zoveel mogelijk jongeren tracht de Lierse Jeugdraad SCHAAPRAA(D)T maandelijks van gedachten te wisselen over de verschillende aspecten waarmee de jeugd in onze stad te maken heeft. Naast de jeugdverenigingen zijn ook alle geïnteresseerde jongeren welkom.

De jeugdraad...

  • adviseert het stadsbestuur
  • werkt nauw samen met verenigingen
  • ondersteunt het jeugdwerk en jeugdbeleid door gezamenlijke acties

 Naast de maandelijkse grote vergaderingen komen we ook samen met de verschillende werkgroepen :

  • Projectgroepen: jaarlijks doet de jeugdraad een aantal activiteiten die in kleinere groepjes worden voorbereid (bv dag van de jeugdbeweging,…)
  • Dagelijks Bestuur: dit groepje bereidt samen met de voorzitter oa de maandelijkse vergaderingen voor
  • Voorzitters: Dominick Braeckmans en Benjamin Torfs

Meer info?

  • Ben je geïnteresseerd in de Lierse jeugdraad? Kom je graag een kijkje nemen op de vergadering? Geef dan een seintje aan de jeugddienst (vraag naar Amber), 03 480 36 30 of mail naar jeugdraad@lier.be
  • Meer info over de activiteiten van de schaapraa(d)t vind je ook op Facebook