Erkenningsvoorwaarden voor cultuurverenigingen

VERENIGINGEN IN LIER

  • Je vereniging organiseert activiteiten die ‘het culturele leven in Lier bevorderen met inbegrip van cultuurspreiding, permanente vorming en vrijetijdsbesteding.’ Onder cultuur moet je niet enkel kunst verstaan. Cultuur is alles wat een groep mensen aangaat: dat gaat van gezelschapsspelen tot video, van erfgoedvereniging tot oudstudentenbond, van cultuuratelier tot modelspoorwegen, …
  • Je vereniging is hoofdzakelijk actief in Lier.

Dit moet je kunnen bewijzen aan de hand van de statuten van je vereniging of een ander document:

  • De administratieve zetel van je vereniging bevindt zich in Lier.
  • Minstens de helft van de bestuursleden van je vereniging woont in Lier.
  • Je vereniging heeft al 1 jaar culturele werking achter de rug.
  • Als je vereniging commerciële doeleinden heeft, kan ze niet als culturele vereniging erkend worden.

Lees hier het reglement

Vraag je erkenning aan