Subsidies cultuur

VERENIGINGEN IN LIER

1.Basissubsidie

Erkende verenigingen krijgen jaarlijks een forfaitair bedrag van 80 euro als basissubsidie, behalve indien zij via een andere weg subsidies ontvangen of wanneer zij in hun toetredingsformulier afstand van betoelaging hebben gedaan.
Een erkende vereniging, die afstand gedaan heeft van betoelaging, kan een schriftelijk verzoek indienen bij de Koepel voor het Liers Cultuurbeleid om vanaf het eerstkomende werkingsjaar betoelaagd te worden.

Zij blijft wel het recht behouden om gebruik te maken van andere faciliteiten, zoals ondermeer het ontlenen van materialen, enz…

2.Werkingssubsidies: VRAAG HIER JE SUBSIDIE AAN

3.Projectsubsidie: online aanvraagformulier

Lees hier het reglement